КОИ СМЕ НИЕ?

Създадохме лаборатория „ЕКСПЕРТ” като  научно изследователски отдел на компанията – майка „БИОМЕТРИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ” ООД.

 

Нашият екип от щатни и асоциирани експерти е съставен от утвърдени и опитни имена в българската криминалистика.

Изготвяме експертни изследвания в областта на почерковия анализ, техническо изследване на оспорени документи, видео технически, трасологически , компютърни и на мобилни телефони, дактилоскопни и други експертизи.  

 

 Предлагаме обучителни теоретико-практически курсове, подходящи както за придобиването на основни знания в областта на криминалистиката, така и свързани със специфични умения в отделни насоки. 

 

Лабораторията извършва научно-изследователска и развойна дейност в различни области на криминалистическата наука и техника, както и в областта на прилагането на биометрията като модерен и изключително надежден метод за идентифициране на личността в широк диапазон от системи за контрол на достъпа, електронна верификация на личността и в много други сфери на приложение.

Всички изследвания, които извършваме покриват критериите на международният стандарт за акредитация на криминалистичните експертизи ISO/IEC 17025.