ЗА ЛАБОРАТОРИЯТА

Създадохме лаборатория „ЕКСПЕРТ” като първата частна криминалистична лаборатория в репубика България с амбицията да развием и наложим криминалистичните изследвания в достъпна за широк кръг от адресати и клиенти форма, като същевременно да повишим значително качеството на предлаганата услуга за нуждите на съдебната система и досъдебното производство. 

 

Нашият екип от щатни и асоциирани експерти е съставен от утвърдени и опитни имена в българската криминалистика.
Изготвяме експертни изследвания в областта на почерковия анализ, техническо изследване на оспорени документи, видео технически, трасологически , компютърни и на мобилни телефони, дактилоскопни и други експертизи.  
 Предлагаме обучителни теоретико-практически курсове, подходящи както за придобиването на основни знания в областта на криминалистиката, така и свързани със специфични умения в отделни насоки. 
Лабораторията извършва научно-изследователска и развойна дейност в различни области на криминалистическата наука и техника, както и в областта на прилагането на биометрията като модерен и изключително надежден метод за идентифициране на личността в широк диапазон от системи за контрол на достъпа, електронна верификация на личността и в много други сфери на приложение.
Всички изследвания, които извършваме покриват критериите на международният стандарт за акредитация на криминалистичните експертизи ISO/IEC 17025.