НАШИЯТ ЕКИП

Иван Емилов Савов – управител на лабораторията

Експерт с над десет годишен опит в сферата на криминалистиката, бивш служител на сектор „Документни изследвания“ при „НИКК“-МВР, хоноруван преподавател по криминалистика в Академията на МВР, вписан като вещо лице в списъка на Софийски Градски съд. Притежава редица сертификати от завършени международни обучения по криминалистика в сферата на техническото изследване на документи и ценни книги.

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Людмил Георгиев – експерт, консултант

Преподавател по криминалистика и по съдебни експертизи в Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“, във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и в Академията на МВР. Доц. Георгиев е бивш дългогодишен служител от системата на МВР с много богат практически и преподавателски опит в областта на криминалистиката, разследването на престъпления и криминалистичните експертизи.

Вещо лице е в списъка на Софийски градски съд. В качеството си на научен консултант успешно е ръководил и ръководи работата на редица докторанти в областта на криминалистиката.

Участвал е в състави на научни журита за присъждане на докторски степени и академични длъжности „доцент“.