НАШИЯТ ЕКИП

Иван Емилов Савов – управител на лабораторията

Експерт с над десет годишен опит в сферата на криминалистиката, бивш служител на сектор „Документни изследвания“ при „НИКК“-МВР, хоноруван преподавател по криминалистика в Академията на МВР, вписан като вещо лице в списъка на Софийски Градски съд. Притежава редица сертификати от завършени международни обучения по криминалистика в сферата на техническото изследване на документи и ценни книги.