КОНТАКТИ

Централен офис:

 гр.София – 1797, Район „Изгрев“, улица „Лъчезар Станчев“ №9, ет.8, офис № 813

GSM: 0878 19 98 61 – Иван Савов – управител;

Ел. поща