Трасологически експертизи

Извършване на широк спектър от експертни изследвания в областта на трасологията, включващи експертизи на идентификационни номера на рами на различни МПС с вероятна интервенция, изследване на слоеве боя, установяване на принадлежност на части към цял предмет и други.