Технически експертизи на документи и ценни книги

  • Установяване на дописвания, частични или пълни заличавания и изтривания на реквизити. Изследване за доказване на дописани, заличени и изтрити текстови попълнения в платежни, заемни, договорни и други подобни документи /фактури, ордери, вносни бележки, разписки, договори и др./;

  • Установяване на техническия метод за отпечатване на документи. Изследване за доказване на вида на печатащото устройство и технологията, използвани за отпечатването на даден документ, с помощта на специализирана методика и съответстващи модерни технически средства;

  • Установяване на автентичност на документи за самоличност и различни ценни книжа и банкноти – изследване на документи за самоличност за установяване на тяхната автентичност с помощта на специализирана методика и VSC;

  • Установяване на кражба на подписи – изследване за наличие на специфични признаци на използване на подпис положен от автора с една цел удостоверяване на акт, който полагащият не е имал предвид, например чрез дописване на текст в празно място между първоначалния текст и подписа;
  • Установяване на подмяна на части от документ – изследване на документи за доказване на умишлена подмяна на реквизити /страници от документ с голямо съдържание, пощенски или таксови марки, щемпели, стикери отпечатъци от печати и т.н., чрез използване на специална експертна методика, VSC и друга специализирана апаратура;

  • Установяване на последователността на полагане на пресичащи се щрихи – изследване за установяване на последователността на пресичащи се части от документа като щрихи, положени с мастило и мастило, мастило и тонер, мастило и тампонно мастило /отпечатък от печат/ и т.н., с помощта на специализиран микроскоп с необходимото увеличение и наблюдение във флоуресцентен и поляризационен режим на осветеност на обекта;

  

  • Идентификация на отпечатъци от печати и различни видове щемпели – изследване за установяване на идентичност между два и повече отпечатъка от печат или щемпел, с помощта на функции за визуално налагане на изображенията с цветоразделяне и последващо съпоставяне.