Съдебни и извън съдебни /частни/ почеркови експертизи

  • Идентификация относно авторството на ръкописен текст. Прилага се общо установената методика на разделното и сравнително изследване между предоставен в оригинал или под формата на копие текст-обект и сравнителен почерков образец /образци/ от лицето /лицата/ предполагаеми автори;

 

  • Идентификация относно авторството на подписи по    методиката на разделното и сравнително изследване между представен в оригинал или под формата на копие документ, съдържащ подписът или групата подписи-обекти на изследването и сравнителен материал от лицето /лицата/ предполагаеми автори;

  • Установяване на неумишлени изменения в почерка – анализ и изследване на ръкописни текстове и подписи с цел установяване и изясняване на настъпили изменения в почерковите навици на автора дължащи се на възрастови изменения, болестни състояния или употреба на различни лекарствени или упойващи вещества;

 

 

  • Установяване на умишлени изменения в почерка чрез анализ и изследване на ръкописни текстове и подписи с цел доказване на почеркови изменения, настъпили в следствие на умишлено желание от страна на автора да измени и прикрие собственият си почерков навик /динамичен стереотип/ и в последствие да се отрече от авторството си /автоподлог/;
  • Установяване на имитация на чужд почерк – анализ и изследване за доказване на случаи на наподобяване на чужд почерк, отразен в ръкописни текстове или подписи;

  • Установяване на копиране на подписи чрез анализ и изследване за доказване на пресъздаване на чужд подпис с помощта на различни техники за копиране, включително съвременни способи като устройство от типа Autopen или 3D плотер, управляван от компютър.