Компютърни експертизи на разнообразни конфигурации и устройства, мобилни и смарт електронни системи

Предлагаме широка гама от експертни изследвания, свързани с разнообразни носители на информация /твърди дискове/, възстановяване на преднамерено изтрити файлове, кореспонденция и др.

 

Нашите сътрудници извършват и криминалистични изследвания, свързани с разнообразни мобилни и смарт устройства като в дейността си са подпомогнати от водещ в световен мащаб софтуер за екстрахиране на цифрово съдържание и преодоляване на почти всички защити и пароли.

 

Дейностите в тази насока са напълно съобразени с действащото законодателство.