Експертизи на художествени произведения на изкуството

Извършваме експертна оценка по отношение на използвани рисувателни или печатни техники, датиране по период на багрилните вещества, анализ на подписа на автора на картини, графики, печатни репродукции и др. художествени произведения.