Дактилоскопни експертизи

Извършваме широк спектър от експертни изследвания, свързани с проявяване, изолиране и сравнително изследване на дактилоскопни следи за нуждите на съда, следствените органи, и частни клиенти.