Видео-технически експертизи

Изследване на видео записи от различни дигитални носители, снемане на годни за идентификационно изследване изображения и изготвяне на експертни заключения по метода на лицевата идентификация.

 

Снемане и конвертиране на говорен материал от запис в текстови формат.